PHỤ LIỆU MAY MẶC

TPU

thông tin liên hệ
Ms Linh
HOTLINE 24/7 - 0902 93 0079

Khuy - nút - cúc

Nút bóp đen
Nút bóp đen
Nút bóp đồng
Nút bóp đồng
Nút bóp nhựa đóng trên vải
Nút bóp nhựa đóng trên vải
Nút chặn trong
Nút chặn trong
Nút chặn
Nút chặn