PHỤ LIỆU MAY MẶC

TPU

thông tin liên hệ
Ms Linh
HOTLINE 24/7 - 0122 867 7156

SẢN PHẨM CHÍNH

Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Ruy băng
Nút bóp đen
Nút bóp đen
Nút bóp đồng
Nút bóp đồng
Nút bóp nhựa đóng trên vải
Nút bóp nhựa đóng trên vải
Nút chặn trong
Nút chặn trong
Nút chặn
Nút chặn
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU in nhãn mác
TPU in nhãn mác